CÔNG TY TNHH HOÀNG TRUNG CHÍNH

Giải pháp cho công trình hiện đại

Tư vấn môi trường

1. CÔNG TRÌNH: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC TRUNG TÂM METRO CASH & CARRY VIET NAM

 • Địa điểm: Long Xuyên, Rạch Giá, Bình Dương, Bình Định, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH METO Cash & Carry Việt Nam
 • Nội dung thực hiện: Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Cam kết bảo vệ môi trường
 • Thời gian thực hiện: năm 2009, 2010, 2011, 2012

 

2015-05-25_142441

Hình: Đo tốc độ gió

2015-05-25_142519

Hình: Lấy mẫu không khí

2015-05-25_142642     Hình: Đo độ ồn

 

2. CÔNG TRÌNH: ĐỀ ÁN THĂM DÒ MỎ CÁT SAN LẤP BẮC BAO QUAN

 • Địa điểm: Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Nội dung thực hiện: Lập đề án thăm dò, Báo cáo kết quả thăm dò, Lập dự án đầu tư
 • Thời gian thực hiện: 2009 – 2010

2015-05-25_142702Hình: Mặt bằng mỏ cát san lấp

 

3. CÔNG TRÌNH: ĐỀ ÁN THĂM DÒ MỎ KHOÁNG SẢN TITAN

 • Địa điểm: Tỉnh Ninh Thuận
 • Nội dung thực hiện: Lập đề án khảo sát sơ bộ
 • Thời gian thực hiện: 2010

2015-05-25_142738

2015-05-25_142720Hình: Mặt bằng hiện trạng mỏ

 

4. CÔNG TRÌNH: ĐỀ ÁN THĂM DÒ MỎ SÉT GẠCH NGÓI TÂN BÌNH

 • Địa điểm: Bình Dương
 • Nội dung thực hiện: Lập đề án thăm dò; Báo cáo kết quả thăm dò; Lập dự án đầu tư
 • Thời gian thực hiện: 2009 – 2010

2015-05-25_142835

2015-05-25_142813Hình: Mặt bằng hiện trạng mỏ sét

 

bài viết liên quan