CÔNG TY TNHH HOÀNG TRUNG CHÍNH

Giải pháp cho công trình hiện đại

Liên hệ

Công ty TNHH Hoàng Trung Chính

 

Địa chỉ: 16 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thanh, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (08) 6250 3300 – 6250 3311

Fax: (08) 6258 3821

 

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp