HOANG TRUNG CHINH CO., LTD

Solutions for modern construction

Contact US

Hoang Trung Chinh Co., Ltd

 

Address: 16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Tel: (08) 6250 3300 – 6250 3311

Fax: (08) 6258 3821

 

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp