CÔNG TY TNHH HOÀNG TRUNG CHÍNH

Giải pháp cho công trình hiện đại

Hệ thống xử lý nước – Hậu Giang

CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CÔNG SUẤT 60.000 M3/NGÀY VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 50.000 M3/NGÀY CÔNG TY TNHH GIẤY LEE & MAN VIỆT NAM.

  • Địa điểm: Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
  • Chủ đầu tư: Công ty Vietnam Lee & Man Paper MFG.Ltd
  • Nội dung thực hiện: khoan khảo sát trên cạn, thí nghiệm SPT, thí nghiệm tính chất cơ lý đất trong phòng, lập báo cáo địa chất công trình
  • Thời gian thực hiện: tháng 10/2014

 

Một số công trình thi công:

 

2015-05-25_094926

2015-05-25_095003

2015-05-25_095018

2015-05-25_095043

2015-05-25_095026

bài viết liên quan