CÔNG TY TNHH HOÀNG TRUNG CHÍNH

Giải pháp cho công trình hiện đại

Khoan khảo sát kè bảo vệ bờ sông Sài Gòn – Quận 2

CÔNG TRÌNH: KÈ BẢO VỆ SÔNG SÀI GÒN – KHU DÂN CƯ THẠNH MỸ LỢI

  • Địa điểm: Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần May – Xây dựng Huy Hoàng
  • Nội dung thực hiện: khoan khảo sát dưới nước và trên cạn, thí nghiệm cắt cánh hiện trường (VST), thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), thí nghiệm tính chất cơ lý đất trong phòng, lập báo cáo địa chất công trình
  • Thời gian thực hiện: Tháng 11/2009 

 

Hình ảnh thực hiện:

2015-05-21_150604

Hình: Lập giàn khoan khảo sát

 

2015-05-21_150640

Xác định vị trí hố khoan

 

2015-05-21_150631

Hình: Thi công cắt cánh hiện trường

 

 

2015-05-21_150651

Hình: Đóng SPT

 

2015-05-21_150701

Hình: Khoan khảo sát

 

2015-05-21_150618

Hình: Khoan khảo sát

 

bài viết liên quan