CÔNG TY TNHH HOÀNG TRUNG CHÍNH

Giải pháp cho công trình hiện đại

Khoan khảo sát Trung tâm Metro các tỉnh

CÔNG TRÌNH: CÁC TRUNG TÂM METRO LONG XUYÊN, RẠCH GIÁ, BÌNH DƯƠNG, QUI NHƠN, VŨNG TÀU

  • Địa điểm: Long Xuyên, Rạch Giá, Bình Dương, Bình Định, Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH METO Cash & Carry Việt Nam
  • Nội dung thực hiện: khoan khảo sát trên cạn, thí nghiệm xuyên tĩnh (CPTu), thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), thí nghiệm tính chất cơ lý đất trong phòng, lập báo cáo địa chất công trình
  • Thời gian thực hiện: Năm 2009, 2010, 2011 

 

HÌNH ẢNH THI CÔNG:

2015-05-21_152223Metro Mỹ  Tho

 

2015-05-21_152236Metro Long Xuyên

 

2015-05-21_152246Metro Bình Dương

 

2015-05-21_152312Metro Quy Nhơn

 

2015-05-21_152335Metro Nha Trang

bài viết liên quan