Category Archives: Công trình khác

CUNG CẤP VẬT LIỆU ĐỊA KỸ THUẬT

Bên cạnh hoạt động tư vấn thiết kế các giải pháp về bến du thuyền, giải pháp tường chắn có cốt, Công ty TNHH Hoàng Trung Chính còn cung cấp các vật liệu địa kỹ thuật như: Lưới địa kỹ thuật (Geogrid), ô địa kỹ thuật (Geocell), màng chống thấm HDPE, vải địa kỹ thuật [...]